Betingelser

Velkommen som kunde hos Bryggens Kajakpolo

I bund og grund vil vi bare gerne være omgivet af en masse glade kunder, og give alle en god oplevelse med kajakpolo. Vi vil samtidig være en virksomhed som man kan udvise tillid til, og som altid lever op til det vi lover. Sådan er jeg som privat person, og sådan driver jeg min virksomhed. 

Vi bestræber os på altid at give god kundeservice, og levere en god og nærværende oplevelse.

Det er dog nødvendigt med nogle firkantede betingelser, da rene linjer giver både køber og sælger tryghed og faste rammer at agere inden for. Modsat andre event-udbydere har vi meget fleksible betingelser, fordi det er det vores kunder har ønsket, og vi syntes at det er mest fair over for vores kunder.

Hovedpunkterne i vores betingelser er som følger:

  • I kan frit afbestille eller nedjustere en tid indtil 14 dage før jeres event.
  • Ændringer før denne deadline er velkommen, de kan foretages i vores online booking eller ved at skrive en mail til os. 
  • Der hæves først penge fra betalings-kortet efter i har spillet.
  • Alle deltagere skal selv sørge for behørig forsikring (privat-ulykke/arbejdsskadeforsikring)

§ 1 Bestilling og booking

Kajakpolo på bryggen bookes online i vores booking system med angivelse af ønsket spille dato og spilletid samt betalings-oplysninger.

Bookingen er bekræftet ved modtagelse af en automatisk generet booking/kvittering som modtages umiddelbart lige efter korrekte indtastede bestillings-informationer.

§ 2 Betaling

Det er muligt at benytte Dankort, Visa, Visa Electron, Maestro og MasterCard. Ved forudgående aftale er det også muligt at afregne via MobilePay.

Alle priser i vores online booking og på siden generelt er angivet i Danske Kroner – DKK.

Dine betalings-oplysninger skal opgives ved booking. Transaktionen vil først blive gennemført på selve spille dagen eller efter.

Såfremt spille dagen ikke er en bankdag, kan transaktionen forventers gennemført sidste mulige bankdag før spille dagen.

Såvel danske som udenlandske Mastercard tillægges et gebyr svarende til 1,5% af købets samlede beløb, for at hjælpe med at dække den udgift vi har for at tilbyde at tage imod kortet.

Alle betalinger foretages online, vi har ikke dankortterminal på bryggen. Vi tager ikke imod Mobilepay.

§ 3 Ændring

Ændringer kan foretages ved at gå til vores online booking, oppe i højre hjørne er en blå login knap. I systemet kan udelukkende foretages ændringer indtil 14 dage før afholdelse af event. Alle former for senere ændringer skal meddeles os skriftligt på mail til info@bryggens-kajakpolo.dk.

§ 4 Afbestilling/Nedjustering af tid

Ved afbestilling mere end 14 dage før spille-dato er afbestilling uden omkostning.

Ved afbestilling mindre end 14 dage før spille-dato betales fuld pris for arrangementet. 

Alle former for afbestilling skal sendes skriftligt på mail til info@bryggens-kajakpolo.dk

Ved afbestilling forstås også nedjustering af spille-tider, f.eks. fra 2 timers booking til 1 times booking.

Bookinger over 40 deltagere, kan maksimalt nedjustres med 25 % af det oprindelige tilbud. 

§ 5 Aflysning

Ved aflysning fra Bryggens Kajakpolo side tilbagebetales det fulde indbetalte beløb uden ret for kompensation af enhver art.

§ 6 Deltagerantal

På vores prisoversigt har vi angivet hvor mange deltagere vi anbefaler til at dele en bane i et givent tidsrum. Bookes der udover det anbefalede deltagerantal, forbeholder Bryggens Kajakpolo sig ret til at opkræve et gebyr på op til kr. 120 pr. ekstra deltager. Gebyret dækker over brug af udstyr og faciliteter på bryggen.

På travle dage forbeholder vi os ret til anvise hold om, kun at stille med det antal deltagere som vores anbefalinger går på. Dette skyldes at vi ikke har faciliteter til at huse ekstra deltagere.

§ 7 Billeder

Bryggens Kajakpolo vil under spillene tage billeder løbende, vi forbeholder os ret til at lægge disse billeder på Facebook, Instagram og på vores hjemmeside. Vi tagger ikke deltagerne hverken på Facebook eller Instagram, det er i selv velkommen til at gøre. Vi bestræber os på ikke at offentliggøre billeder der indeholder stødende eller krænkende indhold. Deltagere på disse billeder, er til enhver tid velkommen til at kontakte os for at få fjernet et billede. Vi bestræber os på ikke at bruge ansigtbilleder og close-ups i kommercielt øjemed.

§ 8 Alkohol

Enhver deltager i kajakpolo skal være i stand til at tage vare på deres egen sikkerhed, og medspillernes sikkerhed. Alkohol må ikke være en hindring for dette.

De generelle søfartsregler som vi følger er: Du må ikke sejle i en tilstand, hvor du er så påvirket af alkohol eller andre rusmidler, at du er ude af stand til på fuldt betryggende måde at udføre dine opgaver af væsentlig betydning for sikkerheden.

Bryggens Kajakpolo og dennes instruktører forholder sig retten til at afvise synligt berusede personer, ligesom instruktørerne kan nægte enkeltpersoner eller hele hold at deltage i aktiviteterne som følge af dette.

Deltagere der er så berusede at de ikke er i stand til at rette ind efter vores personales anvisninger, eller er til fare for sig selv og/eller andre personer,  vil blive afvist fra videre spil.

§ 9 Forsikring

Alt ophold, spil og generel færden på Bryggens Kajakpolo’s område, sker på eget ansvar.

Det er enhver deltagers eget ansvar at være behørigt forsikret gennem en privat ulykkesforsikring.

Ved afholdelse af firmaarrangementer, er det arbejdsgivers ansvar at sikre at alle medarbejdere og deltagere er behørigt forsikret gennem en arbejdsskadeforsikring.

Som led i arrangementets afvikling og inden for det tidsrum arrangementet forløber over, hvor Bryggens Kajakpolo er leverandør af aktiviteter, er deltagerne forsikret mod fysisk skade gennem sædvanlig ansvarsforsikring.

Den tegnede ansvarsforsikring dækker kun fysiske skader, der hidrører fra mangelfuld instruktion eller fejl/mangler ved det anvendte udstyr, eller skader forvoldt af medarbejdere hos Bryggens Kajakpolo.

Bryggens Kajakpolo ansvarsforsikring dækker ikke øvrige skader uanset om disse er hændelige eller som følge af deltagernes uagtsomme eller forsætlige dispositioner, herunder, men ikke begrænset til, manglende overholdelse af de ved arrangementets gennemførelse, meddelte instrukser og sikkerheds-procedurer.

§ 10 Erstatningskrav

Eventuelle erstatningskrav er underlagt dansk erstatningsret. Ved brug af underleverandører sikrer Bryggens Kajakpolo, at disse er behørigt forsikret.

Enhver øvrig forsikring af deltagerne, og ethvert erstatningskrav som ikke er omfattet af den af Bryggens Kajakpolo eller dennes underleverandører tegnede ansvarsforsikring, er Bryggens Kajakpolo og dennes underleverandører uvedkommende.

Arrangements-køberen er opfordret til at undersøge, hvorvidt deltagerne er dækket ind under arrangementkøberens egen ansvarsforsikring, eller om denne som led i arrangementets afholdelse skal tegne yderligere forsikring.

§ 11 Vind og vejr

I forbindelse med arrangementet forbeholder Bryggens Kajakpolo sig retten til at foretage enhver nødvendig ændring, der påbyder sig som følge af arrangementets karakter, samt vejr- og vindforhold, herunder ændringer vedrørende transportform og aktiviteter begrundet i deltagernes sikkerhed.

Enhver ændring vil i videst muligt omfang blive gennemført således at arrangementets samlede karakter og omfang opretholdes, idet sådanne eventuelle programændringer vil være uden betydning for arrangementet og den aftalte pris.

§ 12 Rødt flag

Ved rødt flag i havnen (dårlig badevandskvalitet), ser vi os nødsaget til at aflyse arrangementet uden beregning. Kunden er ikke berettiget til en erstatning i forlængelse heraf.

Hvem handler du med

Bryggens Kajakpolo 

v/Martin Møller

Slesvigsgade 21, 2. tv.

1762 København V
CVR 26 88 74 53

Ved booking af tid sendes ordrebekræftelse og faktura til den email adresse som angives i systemet.

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende betingelser for kajakpolo på bryggen kan stilles til: info@bryggens-kajakpolo.dk, eller på telefon 25331666.


Jeg ser frem til at byde dig og jer velkommen som kunde i min virksomhed. Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information, så ring endelig.  

Gå ikke glip af denne oplevelse

Spørg os om alt

Send email